Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра матеріалознавства та обробки металів тиском
Технологічний факультетТЕОРІЯ БУДОВИ РІДКИХ, КРИСТАЛІЧНИХ ТА АМОРФНИХ РЕЧОВИН
ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
з галузі знань 0504 – Металургія та матеріалознавство
для студентів
напряму підготовки – 6.050403 "Інженерне матеріалознавство"
освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр
всіх форм навчання

ПРО ПОСІБНИК АВТОРИ ПЕРЕЙТИ ДО ЗМІСТУ

ЛУЦЬК 2011